انجمن بانوان مسلمان ایران صلحاء
بازی با کلمات (جدید) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن بانوان مسلمان ایران صلحاء (http://www.solaha.com)
+-- انجمن: متفرقه صلحاء (http://www.solaha.com/forumdisplay.php?fid=9)
+--- انجمن: سرگرمی (http://www.solaha.com/forumdisplay.php?fid=45)
+---- انجمن: بازی با کلمات (http://www.solaha.com/forumdisplay.php?fid=136)
+---- موضوع: بازی با کلمات (جدید) (/showthread.php?tid=3077)

صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


بازی با کلمات (جدید) - رها - 2-10-1389

قــــــــــــوانـیــــن بـــــــــــــازی:


1 _ حـذف کردن تنها یک حرف: جوانی ---» جوان

2_ اضافه کردن تنها یک حرف: نور ---» منور

3_ تعویض یکی از حروف: پله ---» لپه

4_ به هم ریختن ترتیب حروف بدون حذف یا اضافه کردن حروف: احمد ---» حامد

5_ هیچکس نمیتونه دوبار پشت سر هم پست بزنه

6 - از کلمات تکراری در یک صفحه استفاده نکنید

7- به طور همزمان ار چند قانون استفاده نکنید .

o س o س


بازی با کلمات (جدید) - رها - 2-10-1389

محرم


بازی با کلمات (جدید) - asalkhatoon - 2-10-1389

حرم


بازی با کلمات (جدید) - رها - 2-10-1389

گرم


بازی با کلمات (جدید) - سوده - 2-10-1389

مرگ


بازی با کلمات (جدید) - ZM - 2-10-1389

ارگ


بازی با کلمات (جدید) - سوده - 2-10-1389

رگ


بازی با کلمات (جدید) - hoda - 2-10-1389

رنگ


بازی با کلمات (جدید) - ZM - 2-10-1389

نگر


بازی با کلمات (جدید) - hoda - 2-10-1389

نگار